Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Folkets Hus i Stockholm Konferens och Kongress AB (Org.nr. 559409-3311) följer de direktiv om hantering av personuppgifter som dataskydds-förordningen (GDPR) kräver.

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig.

Exempel på personuppgifter som vi kan komma att spara är

  • Kontaktperson, för- och efternamn
  • Företagsnamn
  • E-postadress och telefonnummer
  • Elektroniska identiteter, t e x IP-nummer

Vi får också tillgång till dina personuppgifter genom exempelvis:

- uppgifter som vi får genom offentliga register
- uppgifter som vi får i samband med kontakter med våra medarbetare eller samarbetspartners
- uppgifter lämnade i samband med erbjudanden, offerter och avtal

Hur skyddas dina personuppgifter

Du skall alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss, och har en hög IT-säkerhet med krypterad hårdvara, som med din integritet i fokus, skyddar mot intrång utifrån.

Inga personuppgifter finns tillgängliga i öppna system. Borttag av person- och kontaktuppgifter sker regelbundet eller när en affärsrelation upphör. Detta omfattar dock inte sådana uppgifter som vi är tvungna att spara av legala skäl, administrativa ändamål eller av säkerhetsskäl.

Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingar och utlottningar sparas bara så länge som aktiviteten varar och tas bort när eventuella vinster är utlämnade.

Rätt att begära information

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, skicka en begäran till miia.lee@houseofpeople.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få uppgifter rättade, men observera att vi endast har tillgång till sådana uppgifter som använts i samband med att ni har kontaktat oss.

Incidenthantering

Vid stöld, dataintrång och eller annan incident i datakänsliga utrymmen meddelas Dataskyddsinspektionen omgående.

Folkets Hus i Stockholm Konferens och Kongress AB.
Stockholm, februari 2024